Білет № 6

1. Розкрийте суть понять “ціна” і “ціноутворення”, їх значення в ринковій економіці.. Охарактеризуйте Вплив податкової політики в Україні на рівень цін.

2. Розкрийте суть методу обліку повних витрат і методу обліку прямих витрат.

Задача 1

Розрахувати ціну нового електродвигуна за методом приведеної ціни

Фірма планує випуск нового електродвигуна.

Потужність нового електродвигуна 50квт

Потужність базового електродвигуна 10 квт

Ринкова ціна базового електродвигуна 100тис гр

Задача2.

Розрахувати роздрібну ціну виробу.

Витрати на виробництво одиниці продукції склали 132.80гр. Запланований рівень рентабельності -10% до витрат. Ставка акцизного збору -5%. Надбавка торгівельних організацій 15% до вільної відпускної ціни з ПДВ. Ставка ПДВ 20%.

Відповіді:

1. Ціна – це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, що сплачується або одержується за од. товару або послуги, або к-сть грошей,за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити од.товару або послуги.

Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження, та перегляду цін і товарів, визначення їх рівня співвідношення та структури. В рамках ринкової системи розрізняють різні підходи до ціноутворення. Переважно ціноутворення залежить від позиції фірми на ринку і стану конкурентного середовища. Процес ціноутворення залежить від цінової стратегії, цінової політики фірми, цінової політики держави.

Ціна – це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, що сплачується або одержується за од. товару або послуги, або к-сть грошей,за яку продавець згоден продати, а покупець готовий купити од.товару або послуги.

Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження, та перегляду цін і товарів, визначення їх рівня співвідношення та структури. В рамках ринкової системи розрізняють різні підходи до ціноутворення. Переважно ціноутворення залежить від позиції фірми на ринку і стану конкурентного середовища. Процес ціноутворення залежить від цінової стратегії, цінової політики фірми, цінової політики держави.

2. Метод обліку повних витрат був основою діючої в нашій країні практики директивного ціноутворення, яка традиційно орієнтувала підприємства, головним чином, на виробництво, та не на попит. Між тим цей метод використовується і в ринкових умовах, коли необхідно встановити ціну на принципово нову продукцію, яка не має аналогів, а також на товари, що виробляються на замовлення.

Метод повних витрат

“Витрати плюс” Ц=С/в + Пр + Пд. С/в – собівартість одиниці тов. Пр – прибуток, що отримує виробник від виробника і реалізації продукції Пд – непримі податки і відрахування в ціні товару. Цей метод передбачає розрахунок ціни продажу шляхом додавання до витрат (С/в ) фіксованого розміру прибутку і непрямих податків.Задача 1

Цприв= = = 10тис грн;

Цнов.вир=Цприв Парам.якості=10тис грн 50кВт=500тис грн.

Задача 2

Цроздр=Цвв з пдв+Надбторг

Цвв=Ц+АЗ

Ц=с/в×R=132,8×1,1=146,08; АЗ=Ц×СА=146,08×0,05=7,3

Цвв=146,08+7,3=153,38

Цвв з пдв=153,38×1,2=184,05

Надбторг=184,05×0,15=27,6

Цроздр=184,05+27,6=211,65грн


4349550293689870.html
4349598286572710.html
    PR.RU™